חפש ב:

תקנון פורטל בנק נדל"ן

פורטל בנק נדל"ן – (להלן: "הפורטל") משתייך לקבוצת אתרים המצויים בבעלותה של חברת פרומוטרס אינטאקטיב בע"מ (להלן: "הקבוצה"). הפורטל מספק מגוון שירותים בתחום הנדל"ן לרבות שרותי השוואת מחירי דירות, יצירת קשר עם מתווכים, קבלנים ועוד אנשי מקצוע שונים בתחום זה. השירות ניתן ללא תשלום וללא צורך בהתחייבות מצידו של המשתמש/ הגולש (להלן: "המשתמש"). פורטל בנק נדל"ן מכיל מידע רב שנכתב ו/או נערך על ידי אנשי הקבוצה וכמו כן על ידי המפרסמים השונים בפורטל. טרם כל שימוש בפורטל קרא היטב תקנון זה על כל סעיפיו (להלן: "התקנון") ונהג לפיהן:

פנייה לחברות המפרסמות
פורטל בנק נדל"ן מאפשר לגולש לשלוח את פרטיו האישיים ישירות אל החברות השונות המפרסמות בו (לידים) על ידי  הגולש עצמו ו/או באמצעות נציג השירות הטלפוני ו/או בכל אמצעי אחר, בהתאם לתחום והנושא המועדף עליו אשר מוצע בפרטל. בקשה ליצירת קשר כאמור וכן השארת הפרטים האישיים. מהווה למעשה הצהרה מצד המשתמש כי פניה זו נעשתה בהתאם לרצונו האישי והחופשי וכן על אחריותו הבלעדית על כל המשתמע מכך. השארת הפרטים ובקשה לייצירת קשר מצידו של הגולש אינה יוצרת התחייבות, בשום אופן שהוא, ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירות כלשהו. שליחת פרטייך האישיים כאמור, מהווה אישור מצידו של המשתמש להעביר את פרטייו האישיים בצורה ישירה למספר ספקי שירות רלוונטיים בהתאם לנסיבות הפניה. פורטל בנק נדל"ן והנהלתו אינה נושאת כל אחריות למקרי קיצון בהם יפול הגולש קורבן להטרדות מצידו של גורם המפרסם בפורטל ו/או בעקיפין אל גוף המפרסם כאמור. אין הנהלת הפורטל נושאת כל אחריות באם המפרסם אליו העביר הגולש את פרטיו מסרם לצד שלישי כלשהו לרבות מוסד פיננסי אחר ו/או אדם פרטי. יודגש כי הנהלת הפורטל מכירה במצבים בהם מפרסם עושה שימוש בצד ג' לשם קבלת פניותיו, לרבות משרדי פרסום ו/או שירות לקוחות ו/או כל גוף אחר ועל כן פרטי הגולש יועברו גם אל גוף זה. יובהר כי השארת הפרטיו האישיים של הגולש כמוה כהסכמה לקבלת חומרים פרסומיים שונים. אין הנהלת הפורטל נושאת כל אחריות באשר לנזק שעלול להתעורר כתוצאה משימוש מפרסם בפרטיו האישיים של הגולש. יצירת קשר כאמור בתקנון זה על ידי הגולש לשם קבלת שירות כלשהו בהמשך להצעה שקיבל מגוף מפרסם, נעשית בהתאם לרצונו החופשי, שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של הגולש. השארת הפרטים כמוה כוויתור מצידו של הגולש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר ו/או הגוף עימו הוא מתקשר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מקבלת החומרים הפרסומיים ו/או הדיוורים הפרסומיים כאמור מכלל אתרי הקבוצה.

שימוש אמין בפורטל
בעת השארת פרטים אישיים על ידי הגולש, מתחייב הוא לעדכן  את פרטיו המדוייקים בלבד. כל מסירה של פרטים שגויים ו/או פרטים של צד ג' ללא ידיעתו ו/או בקשתו מהווה הפרה יסודית של תנאי תקנון זה ומקימה להנהלת הפורטל עילת תביעה כנגד המפר, וכמו כן זכות לפיצוי בכל סכום שתדרוש בהתאם לנסיבות העניין. יודגש כי הנהלת הפורטל לא נושאת בכל אחריות כלפי אותו צד ג' שפרטיו הושארו באתר ללא ידיעתו ו/או דרישתו. 
 
שימוש בפרטים ובנתוני הגולש
הנהלת פורטל בנק נדל"ן מכירה בחשיבות השמירה על פרטיותו של הגולש. הפרטים הנדרשים הינם הרלוונטיים לשם מתן הצעה מתאימה לשירות הנדרש. הנהלת האתר שומרת על זכותה לאסוף באופן רציף ושוטף כל מידע אודות הגולשים וזאת מטעמי בדיקה, סטטיסטיקה, שיפור וייעול של מערכות התפעול ואזקת האתר. יחד עם זאת הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת, בהתאם לראות עיניה, את מבנה האתר, צורתו, מראו, שרותיו המוצעים או כל שינוי אחר שתמצא לנכון לבצע ללא כל התראה מראש מצידה
 
קניין רוחני- זכויות יוצרים 
כל תוכן המפורסם בפורטל לרבות עיצוב האתר, תמונות, מאמרים, סרטונים, גרפיקה וכיוב' (להלן: התכנים"), וכמו כן כל זכות יוצרים וקניין הרוחני בפורטל שייכות באופן בלעדי להנהלת הפורטל בלבד וזאת כל עוד לא נכתב אחרת באופן מפורש. גולש המבקש לבצע שימוש החורג מגבולות השימוש הסביר והסטנדרטי, יידרש לאישורה בכתב של הנהלת האתר. יצוין כי הפורטל מפרסם תכנים ומידע אודות חברות שונות המובא AS IS כפי שהתקבל מהמפרסמים השונים, באשר לתוכן זה לא תישא הנהלת הפורטל כל אחריות לרבות באשר לנכונותו ו/או תוקפו. כמו כן שומרת לעצמה הנהלת הפורטל את הזכות לפרסם תכנים פרסומיים כראות עיניה והיא אינה נשאת כל אחריות באשר למידע זה.
 
אחריות הנהלת הפורטל באשר למידע המפורסם
הנהלת הפורטל אינה נושאת כל אחריות לכל טעות ו/או שגיאה ו/או שינוי תוכן המפורסם בפורטל על ידה אות על ידי מפרסם מטעמה. שימוש מצידו של משתמש בתכני הפורטל יעשה על אחריותה הבלעדית בלבד. הפורטל והנהלתו אינם מהווים באף מקרה כצד לעסקה שבין המפרסם לגולש. הגופים המציעים שירותים בפורטל יהיו רשאים לפנות למשתמש על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות למשתמש.

שיפוי 
הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לתבוע כדין ולזכות שיפוי מכל גולש שיפר תנאי תקנון זה ויגרום לה לנזקים ו/או הפסדים ו/או עבודה נוספת לצורך השבת המצב לקדמותו. בכל מקרה משפטי סמכות השיפוט הבלעדית היו בתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו וכמו כן בהתאם לדין הישראלי.

 

 

חברות בניה מובילות
צור עימנו קשר           03-3727764
הגדרות נגישות